Профессор ўқитувчилар / Математика / Алгоритмлар ва дастурлаш технологиялари кафедраси

Ф.И.О Лавозими Илмий даража Унвони
1 Мадрахимов Шавкат Файзуллаевич Кафедра мудири Доцент Фан номзоди
2 Ишмухамедов Азиз Хамидуллаевич Доцент Доцент Фан номзоди
3 Пулатов Сухбатулла Исматуллаевич Доцент в.б. Фан номзоди
4 Нигманова Дилобар Бахрамовна Катта укитувчи
5 Махаров Қодирбек Толкунович Катта укитувчи
6 Хайитқулов Бобомурод Хайитович Катта укитувчи
7 Гайназаров Султан Маманазарович Доцент Доцент Фан номзоди
8 Хакимов Муфтах Хамидович Доцент Доцент Фан номзоди
9 Игнатьев Hиколай Александрович Профессор Профессор Фан доктори
10 Полатов Асхад Мухамеджанович Профессор Профессор Фан доктори
11 Икpамов Ахмат Маорипович Доцент Доцент Фан номзоди
12 Рахимова Меҳрбону Акром қизи Укитувчи
13 Латипов Нусратулла Қудратуллаевич Укитувчи
14 Махаров Толкун Абдилахатович Доцент в.б.
15 Таджиев Рухилло Нуриллаевич Укитувчи
16 Адамбаев Учкунбек Эркинович Катта укитувчи Фан номзоди
17 Юсупов Юсуфбай Саиджонович Катта укитувчи
18 Саидов Дониёр Юсупович Укитувчи
19 Тулиев Улуғбек Юлдашевич Укитувчи
20 Наврузов Эркин Равшанович Укитувчи
21 Бахрамов Рустам Хамрабаевич Укитувчи
22 Туркманова Шодия Норқуловна Укитувчи
23 Алимов Ойбек Наркулович Укитувчи Магистр