Профессор ўқитувчилар / Хорижий филология / Инглиз филологияси кафедраси

Ф.И.О Лавозими Илмий даража Унвони
1 Жураева Иpодахон Ахмедовна Декан вазифасини бажарувчи Доцент Фан номзоди
2 Чоршанбиев Музаффар Cамадович Маънавий-маърифий ишлар бўйича декан муовини
3 Отақулов Нодиржон Бахромалиевич Маънавий-маърифий ишлар бўйича декан муовини
4 Джумабаева Жамила Шариповна Кафедра мудири Доцент Фан доктори
5 Маматова Феруза Бахтиёровна Укитувчи
6 Джаббарова Нозима Камалитдиновна Укитувчи
7 Юсупова Шоира Батировна Доцент Доцент Фан номзоди
8 Назирова Шахноза Олимжоновна Катта укитувчи Фан номзоди
9 Абдуллаева Мухтасар Абдуллаевна Катта укитувчи
10 Юсупова Hаима Музаффаровна Катта укитувчи
11 Дадажанова Азиза Каримуллаевна Укитувчи
12 Убайдуллаева Ирода Шарафовна Катта укитувчи
13 Жумабаева Венера Максетбаевна Укитувчи
14 Абдуллаева Нилуфар Турсунбаевна Укитувчи
15 Рахимова Дилбар Мухамаджановна Укитувчи
16 Садуллоева Шохруза Валиевна Укитувчи
17 Махамадалиева Зухра Бахром қизи Укитувчи
18 Жалолова Феруза Нормуродовна Укитувчи
19 Собирова Дилафруз Акром қизи Укитувчи
20 Эштўхтарова Бибигул Бектошевна Укитувчи
21 Убайдуллаева Ирода Шарафовна Укитувчи
22 Назирова Шахноза Олимжоновна Катта укитувчи Фан номзоди
23 Жураева Иpодахон Ахмедовна Доцент Доцент Фан номзоди
24 Сохибов Сардор Нурбобо ўғли Укитувчи
25 Абдулкадирова Камила Акрамовна Укитувчи
26 Джумабаева Жамила Шариповна Доцент Доцент Фан доктори
27 Закирова Барно Бахромовна Укитувчи
28 Жиенбаева Сарбиназ Бисенбаевна Укитувчи
29 Мирдадаев Бехзод Ўлмасович Укитувчи
30 Аюпова Лобар Муратовна Укитувчи
31 Рахматова Мухлиса Расулжоновна Укитувчи
32 Мухамедкаримова Нозима Рустам қизи Укитувчи
33 Сиддикова Ирода Абдузухуровна Профессор вазифасини бажарувчи Доцент Фан доктори
34 Акбарова Маъсума Исмонали қизи Укитувчи
35 Тухтаходжаева Наргиза Акмаловна Укитувчи Фан доктори
36 Усманова Ситора Юсупона Укитувчи
37 Джаббарова Нозима Камалитдиновна Укитувчи
38 Абдуллаева Наргиза Эркиновна Укитувчи
39 Абдурашитова Эльвира Тафкильевна Укитувчи