Профессор ўқитувчилар / Хорижий филология / Қиёсий тилшунослик кафедраси

Ф.И.О Лавозими Илмий даража Унвони
1 Садуллаева Нилуфар Азимовна Кафедра мудири Доцент Фан номзоди
2 Сиддикова Ирода Абдузухуровна Профессор вазифасини бажарувчи Доцент Фан доктори
3 Арустамян Яна Юрьевна Доцент Доцент Фан номзоди
4 Агзамова Дилдора Бахадиржановна Доцент Доцент Фан номзоди
5 Умарова Нодира Икрамовна Катта укитувчи
6 Хошимхўжаева Мохирух Музаффаровна Укитувчи
7 Исмаилова Рейме Сетияевна Укитувчи
8 Солиева Малика Абдузухуровна Доцент Доцент Фан номзоди
9 Кенжаева Адолат Асроровна Укитувчи
10 Абдуллаева Нигора Рустамовна Укитувчи
11 Тухлиева Гавхар Нурислам қизи Доцент в.б. Фан номзоди
12 Рахимова Шахноза Палваннозировна Укитувчи
13 Ташпулатова Висола Исматуллаевна Катта укитувчи
14 Мирсагатов Даврон Атхам ўғли Укитувчи
15 Алаутдинова Камола Шомансуровна Укитувчи
16 Хасанова Нозима Абдувахаб қизи Укитувчи
17 Сабирова Нодира Каримбаевна Доцент Доцент Фан номзоди