Илмий ишлар / Геология ва геоинформацион тизимлар

Кафедра Мақола Дарслик Монография Китоб Умумий
1 Геодинамика ва тектоника кафедраси 0 0 0 0 0
2 Геокимё ва минералогия кафедраси 0 0 0 0 0
3 Геология кафедраси 1 0 0 0 1
4 Геофизикавий тадкикот усуллари кафедраси 0 0 0 0 0
Жами: 1 0 0 0 1