Профессор ўқитувчилар / Кимё / Полимерлар кимёси кафедраси

Ф.И.О Лавозими Илмий даража Унвони
1 Гафурова Дилфуза Анваровна Кафедра мудири Фан доктори
2 Шахидова Дилбар Нематовна Укитувчи
3 Махкамов Музаффар Абдугаппарович Доцент в.б. Фан номзоди
4 Мухамедиев Мухтаржан Ганиевич Профессор Профессор Фан доктори
5 Бабаев Туйгун Миpзаахмедович Профессор Профессор Фан доктори
6 Мирзахидов Хайрилла Абдуллаевич Доцент Доцент Фан номзоди
7 Рахимов Тохир Хакимович Доцент в.б. Фан номзоди
8 Сагдиев Наил Жадитович Доцент Магистр Фан номзоди