Профессор ўқитувчилар / Ижтимоий фанлар / Психология кафедраси

Ф.И.О Лавозими Илмий даража Унвони
1 Мухамедова Дилбар Гафурджановна Кафедра мудири Доцент Фан доктори
2 Мажидов Наби Махмудович Доцент Доцент Фан номзоди
3 Расулов Абдимумин Ибрагимович Доцент Доцент Фан номзоди
4 Кадиров Камолитдин Батирович Доцент Доцент Фан номзоди
5 Илхомова Дилфуза Ильясовна Доцент Доцент Фан номзоди
6 Карамян Мариэтта Хачатуровна Доцент Доцент Фан номзоди
7 Муллабаева Нозима Махмуджановна Доцент Доцент Фан номзоди
8 Бондаpева Елена Владимировна Укитувчи
9 Шамсиев Ўктам Бахриддинович Доцент Доцент Фан номзоди
10 Чориев Фахриддин Абдиғаппарович Катта укитувчи
11 Бабаджанова Саидахон Абдуллаевна Катта укитувчи
12 Абдусаматов Хасанбой Усмонжон ўғли Укитувчи
13 Далимова Нилуфар Мелибаевна Доцент Доцент Фан номзоди
14 Норов Шоймардон Омонович Укитувчи
15 Абдурахманова Зухра Эркиновна Доцент Доцент Фан номзоди
16 Рухиева Халида Арибжановна Профессор вазифасини бажарувчи Доцент Фан номзоди
17 Туляганова Гульчехра Кучкаровна Доцент Доцент Фан номзоди
18 Газиев Эpгаш Профессор Профессор Фан доктори
19 Маматов Муминхан Профессор вазифасини бажарувчи Доцент Фан номзоди
20 Азизова Шахида Валиджановна Доцент в.б. Фан номзоди
21 Абдурахимов Кодиржон Абдухалилович Укитувчи Фан доктори
22 Шаумаров Гайрат Бахрамович Профессор Профессор Фан доктори
23 Абидова Зиёда Аскаровна Доцент в.б. Фан доктори
24 Газиева Фотима Эргашевна Укитувчи
25 Маманазарова Нилуфар Абдухакимовна Укитувчи
26 Қудратуллаева Рухсора Бахтияровна Доцент в.б. Фан номзоди
27 Мавлонов Мамаджон Мустафаевич Доцент Доцент Фан номзоди