Профессор ўқитувчилар / Ижтимоий фанлар / Демократик давлат қуриш назарияси ва амалиёт

Ф.И.О Лавозими Илмий даража Унвони
1 Утамурадов Акбар - Кафедра мудири Профессор Фан номзоди
2 Нишанбаева Энажон Зарипбаевна Доцент в.б.
3 Хабибуллаева Дилфуза Абдуллаевна Доцент Доцент Фан номзоди
4 Исанова Гулбахор Тахировна Катта укитувчи
5 Абдухалилов Абдулло Абдухамитович Катта укитувчи
6 Мирзаахмедов Камолиддин Мансуржон ўғ Катта укитувчи
7 Мусаев Одил Рахматович Профессор вазифасини бажарувчи Доцент Фан номзоди
8 Бўтаев Усмонжон Хайруллаевич Катта укитувчи
9 Жураев Юлдаш Ачилович Профессор вазифасини бажарувчи Фан доктори
10 Палванов Иззат Тўраевич Катта укитувчи
11 Садиков Хамид Юлдашевич Катта укитувчи
12 Содикова Махбуба Исраилжоновна Укитувчи
13 Топилдиева Муяссар Рахимжоновна Укитувчи
14 Муминов Алишер Гаффарович Профессор Профессор Фан доктори
15 Топилдиев Вохиджон Рахимжонович Доцент Доцент Фан номзоди
16 Мавлонов Журабек Ёрқул ўғли Катта укитувчи
17 Мирзаев Шухрат Шавкатович Катта укитувчи Фан номзоди
18 Хожиев Тунис Нуркосимович Укитувчи
19 Қодиров Бобиромон Бекмуродович Доцент в.б. Фан номзоди
20 Рузиев Рустам Джаббарович Профессор Профессор Фан доктори
21 Алимардонов Тулкин Турдиевич Доцент Доцент Фан номзоди