Кафедра Проф.ўкитувчилар Академиклар Профессорлар Доцентлар
1 Ўзбекистон тарихи кафедраси 22 0 1 13
2 Жаҳон тарихи кафедраси 8 0 0 2
3 Манбашунослик ва архившунослик кафедраси 17 0 2 6
4 Археология кафедраси 11 1 1 2
Жами: 58 1 4 23