Гафурова Дилфуза Анваровна

Гафурова Дилфуза Анваровна
Телефон:+998977355053
E-mail: d_gafurova@mail.ru
Манзил: Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, 

Марсел Кашен кўчаси, 2-уй, 4-хонадон 
Google Scholar: scholar.google.co.uk/citations
даража: кимё фанлари доктори
унвон: доцент
Иш жойи, лавозими
Полимерлар кимёси кафедраси кафедра мудири
Маълумоти
Тошкент давлат университети, кимё факультети, кимёгар, ўқитувчи, 1996
Иш стажи (умумий)
Умумий: 14
Педагогик стаж: 11
Илмий йўналишлар, профессионал қизиқишлар
Функционал фаол полимерларнинг янги авлодини яратиш
Диссертациялар
Номзодлик диссертацияси
«Полиакрилонитрилнинг азот тутган асослар билан модификацияси»
(илмий раҳбар-У.Н.Мусаев)
Докторлик диссертацияси
“Полиакрилонитрил тола асосидаги анионит ва поликомплексонларнинг ҳосил бўлишнинг физик-кимёвий ҳусусиятлари ва ҳоссалари”
(научный маслаҳатчи-Мухамедиев М.Г.)
Ўқиладиган фанлар
Полимерларнинг кимёвий ўзгаришлари
Мукофотлар
«Ўзбекистон Конституциясига 25 йил» эсдалик нишони
Илмий, касбий, жамоат ташкилотларига аъзолик
Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий даража берувчи Илмий кенгашнинг илмий котиби 
Таълим нашрлари
1. Ўқув қўлланма. М.А.Махкамов, Д.А.Гафурова , Д.Н.Шахидова, М.Г.Мухамедиев. Полиэлектролитлар ва уларнинг физик-кимёвий ҳоссалари. ЎзМУ, Тошкент, 2016, 86 бет.
2. Методик қўлланма. Д.А.Гафурова, М.А.Махкамов, Д.Н.Шахидова, М.Г.Мухамедиев “Полимерларнинг кимёвий ўзгаришлари” 2014, 88 бет.
Нашрлар
1. Rustamov M.K., Gafurova D.A., Karimov M.M., Rustamova N.M., BekchonovD.Zh., Mukhamediev M.G. Application of ion-exchange materials with high specific surface area for solving environmental problems. // Russian Journal of General Chemistry, December 2014, Volume 84, Issue 13, pp. 2545-2551. (23 Jan 2015).
2. Гафурова Д.А., Шахидова Д.Н. Физико-химические особенности процесса модификации волокно нитрон гидроксиламином. Вестник ТвГУ. Серия «Химия». 2016. №1 С. 159-166 
Грантлар

А-7-23 “Махаллий сорбентлар ёрдамида мис ионларини оқава сувлардан ажратиб олиш технологияси”.

ОТ-Ф-7-44 “Полимер материаллари сиртларига иммобилланган металл нанозаррачаларининг фазавий ўзгаришлари механизмини тадқиқ қилиш”

ПЗ-20170925290+ПЗ-2017092965+ПЗ-20170927395 “Маҳаллий хомашёлар асосида ионитлар олиш ва уларни саноат чиқиндиларидан рангли ва камёб металларни сорбциялашда қўллаш”

Малака ошириш, стажировка
Олий ва Ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Бош илмий методик марказ, 2017 й.


Илмий ишлар

# Илмий иш номи Илмий иш мақоми Давлат Файл