Шахидова Дилбар Нематовна

Шахидова Дилбар Нематовна
Телефон:+998946958260
E-mail: dshaxidova@gmail.ru
Манзил: Тошкент шаҳри, Олмазор тумани, Қара-қамиш 2/1-мавзеи, 21-уй, 6-хонадон 
Google Scholar: scholar.google.co.uk/citations
даража: йўқ
унвон: йўқ
Иш жойи, лавозими
Полимерлар кимёси кафедраси, ўқитувчи
Маълумоти
Тошкент давлат университети, кимё факультети, кимёгар, ўқитувчи, 1990
Иш стажи (умумий)
Умумий: 20
Педагогик стаж: 5
Илмий йўналишлар, профессионал қизиқишлар
Функционал фаол полимерларнинг янги авлодини яратиш
Диссертациялар
Ўқиладиган фанлар
1. Полимерлар кимёси
2. Юқори молекуляр бирикмалар кимёси
3. Физикавий-коллоид кимё
Мукофотлар
Илмий, касбий, жамоат ташкилотларига аъзолик
Таълим нашрлари
1. Ўқув қўлланма. М.А.Махкамов, Д.А.Гафурова, Д.Н.Шахидова, М.Г.Мухамедиев. Полиэлектролитлар ва уларнинг физик-кимёвий ҳоссалари. ЎзМУ, Тошкент, 2016, 86 бет.
2. Методик қўлланма. Д.А.Гафурова, М.А.Махкамов, Д.Н.Шахидова, М.Г.Мухамедиев “Полимерларнинг кимёвий ўзгаришлари” 2014, 88 бет.
3. “Кимёвий технология” фанидан лаборатория машғулотлари учун ўқув-услубий қўлланма
Нашрлар
1. Шaхидова Д.Н., Гафурова Д.А. Кинетика и термодинамика процесса сорбции аналитического реагента арсеназо (III) сорбентом СМА-1. //Межд. конф. “Теория и практика хромотографии” памяти профессора М.С. Видгергауза, 24-30 мая, 2015 г. , Самара. С. 208.
2. Шахидова Д.Н., Гафурова Д.А. Кинетика химического превращения волокна нитрон с этилендиамином и дихлорэтаном. Вестник Тв ГУ. Серия «Химия». 2016. №1. С. 167-175
Грантлар
Малака ошириш, стажировка
ЎзМУ қошидаги малака ошириш маркази, 2016 й.


Илмий ишлар

# Илмий иш номи Илмий иш мақоми Давлат Файл