Мухамедиев Мухтаржан Ганиевич

Мухамедиев Мухторжон Ганиевич

Телефон:+998909817912
E-mail:mmuxamediev@mail.ru
Манзил: Тошкент шахри, Миробод тум., Қўйлиқ, 37
Google Scholar: scholar.google.co.uk/citations
даража: кимё фанлари доктори
унвон: профессор
Иш жойи ва лавозими
Полимерлар кимёси кафедраси профессори
Маълумоти
Тошкент давлат университети, кимё факультети «кимёгар» 1975
Иш стажи (умумий)
Умумий 42
Педагогик стаж: 29
Илмий, касбий, жамоат ташкилотларига аъзолик
Функционал фаол полимерларнинг янги авлодини яратиш
Полимер сорбентлари ёрдамида металларни оқава ва технологик сувлардан ажратиб олиш
Диссертациялар
Номзодлик диссертацияси
«Аминоэтилметакрилатнинг радикал полимеризацияси ва унинг винилпирролидон билан сополимеризацияси”.
(илмий раҳбар-У.Н.Мусаев, Т.М.Бабаев)
Докторлик диссертацияси
Реакцион қобилиятли группали янги функционал акрил полимерлар (илмий маслаҳатчи-У.Н.Мусаев)
Ўқиладиган фанлар
Полимерлар кимёси
Юқори молекуляр бирикмалар кимёси
Юқори молекуляр бирикмалар физик-кимёси
Махсус ҳоссага эга полимер материаллар
Мукофотлар
Победитель республиканского конкурса «Лучший педагог-специалист» 2015-2016 ўқув йили учун “Энг яхши педагог-мутахассис” Республика танлови ғолиби
Илмий, касбий, жамоат ташкилотларига аъзолик
DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01 и DSc.27.06.2017.К.01.03. Илмий кенгашлар аъзоси
Таълим нашрлари
1. Методическое пособие. М.А.Махкамов, Д.А.Гафурова , Д.Н.Шахидова, М.Г.Мухамедиев. Полиэлектролиты и их физико-химические свойства. Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, 2016, 86 стр. 
2. Kimyo texnologiyasi Darslik O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, Toshkent, 2012, -400b.
Нашрлар
300 дан ортиқ илмий мақолалар
1. Методическое пособие. М.А.Махкамов, Д.А.Гафурова , Д.Н.Шахидова, М.Г.Мухамедиев. Полиэлектролиты и их физико-химические свойства. Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, 2016, 86 стр. 
2. Kimyo texnologiyasi Darslik O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, Toshkent, 2012, -400b.
Грантлар
ИОТ-2017-7-4 «Газларни тозалашда қўлланадиган метилдиэтаноаминни тозалаш учун сорбентлар асосидаги фильтрловчи элемент»
ПЗ-20170925290+ПЗ-2017092965+ПЗ-20170927395 “Маҳаллий хомашёлар асосида ионитлар олиш ва уларни саноат чиқиндиларидан рангли ва камёб металларни сорбциялашда қўллаш”
ОТ-Ф-7-57.“Полимер материаллари сиртларига иммобилланган металл нанозаррачаларининг фазавий ўзгаришлари механизмини тадқиқ қилиш”
Малака ошириш ва стажировка
Вена университети физикавий кимё кафедрасида малака оширилганлиги тўғрисида сертификат.


Илмий ишлар

# Илмий иш номи Илмий иш мақоми Давлат Файл