Бабаев Туйгун Миpзаахмедович

Бабаев Туйгун Мирзаахмедович

Телефон : +998909002131

Электронная почта: babaev2131@mail.ru

Манзил: Тошкент шахри, Шайхонтохур тум, Бехзод, 14 ..
Ученый Google: scholar.google.co.uk/citations
дараж:  кимё фанлари доктори
унвони: профессор
иш жойи лавозими:
Полимерлар кимёси кафедраси профессори
Маълумоти

Тошкент давлат университети, кимё факультети, кимёгар 1964

ИШ стажи (умумия йили)

Умумия: 60
Педагогик стаж:46
Илмий йўналишлара, қизиқишлар профессионал
    Функционал фаол полимерларнинг Янги авлодини яратиш
    Полимер сорбентлари Ёридад металларня қав ТехноЛогика сувлардан В ажратиб олиш
Диссертациялар

Номзодлик диссертацияси

«Анабазин ва пиперидин асосидаги физиологик фаол полимерный синтез синтез ва ва физик-кимёвий ҳоссаларини ўрганиш»

(илмий раҳбарлар-Х.У.Усмонов, У.Н.Мусаев)

Докторлик диссертацияси

Азот обладает способностью синтезировать полимерный синтез, 

(Илмий маслаҳатчи-У.Н.Мусаев)

Ўқиладиган фанлар 

 Полимерлар кимёси
Юқори молекуляр бирикмалар кимёси

Макромолекула ҳосил бўлиш кинетикаси ва механизми

Мукофтлари 

Ўзбекистонд хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси »(2012)-

«Халқ таълья аълочись» (2008)

Илмий, касбий, жамоат ташкилотларига аъзолик

Полимерлар кимёси бўйича муаммоли кенгаш аъзоси

ЮНИО молекулярный бирикмалар кимёси бўйича ихтисослашган кенгаш аъзоси DSC.27.06.2017.FM/K/T.36.01

Таълим нашрлари

«Юқори молекуляр бирикмалар кимёсидан практикум» (1991, 42 б.т.) 

«Физик ва коллоид кимё» (2004, 35 б.т.)

«Юқори молекуляр бирикмалар» (45 б.т.)

«Физикавий ва коллоид кимёдан практикум» (30 б.т.)

Нашрлар

200 дан ортиқ илмий мақолалар

Шу жумладан 10 дан ортиқ патентлар

Грантлар

1. ИОТ-2013-5-03 (2012-2014)

2. ИТД-1-120 (2012-2014)

3. А-6-087

4. ИТД-12-001 (2008-2010)

5. А-10-008 (2006-2008)


Малака ошириш, стажировка

    
    
    Илмий ишлар

# Илмий иш номи Илмий иш мақоми Давлат Файл