Мирзахидов Хайрилла Абдуллаевич

Мирзахидов Хайрулла Абдуллаевич
Телефон:+998909566573
E-mail:mirzakhidov@inbox.ru
Манзил: Тошкент шаҳри, Шайхонтоҳур тумани, Боғ кўчаси, 16-уй, 21-хонадон 
Google Scholar: scholar.google.co.uk/citations
Даража: кимё фанлари номзоди
Унвон: доцент
Иш жойи ва лавозими
Полимерлар кимёси кафераси доценти
Маълумоти
Тошкент давлат университети, кимё факультети, «кимёгар» 1971
Иш стажи (умумий)
Умумий: 44
Педагогик стаж:14
Илмий йўналишлар, профессионал қизиқишлар
Функционал фаол полимерларнинг янги авлодини яратиш
Диссертациялар
Номзодлик диссертацияси
«Акрилоиллупининнинг чуқур айланиш даражасида радикал полимерланиши ва олинган фармакологик фаол полимерларнинг ҳоссалари»
(илмий раҳбар-У.Н.Мусаев)
Ўқиладиган фанлар
Кимёвий технология
Полимер материалларнинг структураси ва физик-механик хоссалари
Мукофотлар
Илмий, касбий, жамоат ташкилотларига аъзолик
Таълим нашрлари
Нашрлар 
1. Патент на изобретение РУз № JAP 04607, 2012. Гафуров А.Г., Расулов У.И., Кучкарова С.К., Мирзахидов Х.А., Дускулов В.М. Способ профилактики пироплазмоза крупного рогатого скота.
2. Бекчанов Д.Ж., Мухамедиев М.Г., Мирзахидов Х.А. Концентрирование ионов металлов азот и фосфорсоодержащим полиамфолитом на основе поливинилхлорида. //Межд. конф. “Теория и практика хромотографии” памяти профессора М.С. Видгергауза, 24-30 мая, 2015 г., Самара. С. 135.
Грантлар
КА-11-004 «Альбендазолнинг таркибида карбоксил бщлган табиий ва синтетик полимерлар билан ўзаро таъсирини баъзи хусусиятларини тадқиқ қилиш»
Малака ошириш, стажировка
ЎзМУ қошидаги малака ошири маркази, 2017 й.


Илмий ишлар

# Илмий иш номи Илмий иш мақоми Давлат Файл