Мухаммадиева Ойниса Мустафакуловна

МухаммадиеваОйнисаМустафакуловна Лавозими: доцент

Маълумоти ва мутахассислиги: Олий. Файласуф, фалсафа ўқитувчиси

Қачон ва қайси ОЎЮни тамомлаган:1996 йил ЎзМУ

 (ТошДУ)

Илмий даражаси:флсафа фанлари номзоди

Илмий унвони:доцент

GoogleScholar: scholar.google.co.uk

 

Диссертациялари

§  “Мирзо Абдулқодир фалсафасида ахлоқий қадриятлар масаласи” (фалсафа фанлари номзоди, 2008);

 

Илмий йўналишлари:

§  Миллий ғоя ва ижтимоий фалсафа, миллий ғоя ва  маънавий қадриятлар, ёшларнинг маънавий камолоти.

 

Ўқитадиган фанлари

§  Миллий ғоя тарихи ва назарияси;

§  Маънавий қадриятлар ва ижтимоий ҳаёт

§  Миллий ғоя ва маънавият асослари фанларини ўқитиш методикаси;

§  Шарқ ва Ғарб маънавияти;

§  Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси;

§  Ўзбекистонни ижтимоий иқтисодий ривожлантириш стратегияси

§  Малака ошириш

§  Миллий ғоя фани бўйича, ЎзМУ қошидаги олий педагогика институти, Тошкент, 2013 й.;

§  Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус  таълим вазирлиги ҳузуридаги Олий таълим педагог ва раҳбар кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ни ташкил этиш БОШ ИЛМИЙ-МЕТОДИК МАРКАЗИ. Тошкент, 2017 йил

 

Ўқув ва илмий нашрлари

1.      Мирзо Бедил дунёқараши ва ундаги ахлоқий қадриятлар муаммоси.

Ёш олимлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий мақолалар тўплами. Т., ЎзМУ,  1997. Б.139-143.

2.Бедилнинг маънавий мероси. Ж. Гулистон 1998,  № 6.Б 45.

3.Мирзо Бедилнинг ахлоқий қарашлари. Ж.Мозийдан садо 2001, № 2.Б.20-23.

4. Илм тадбир кафолати. (Мирзо Бедил комил инсон ҳақида).Ж.Ҳидоят 2001, № № Б. 8.

5.Маънавий тарбияда мумтоз адабиётнинг ўрни.  «Миллий истиқлол ғояси тарғиботининг илмий асослари» мавзуидаги илмий-амалий конференция. Т.,  ЎзМУ, 2002. Б.117-118

6 Шарқ фалсафасида ахлоқий қадриятлар тавсифи. Ж.Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. 2003, № 2.

Б. 109-114 .

7. Ҳуқуқий давлатнинг пойдевори. Ж. Ҳаёт ва қонун. 2003, № 3. Б. 55-56

8. Нравсвенно-этические взгляды Мирзо Бедиля.  Нам жить на этой земле…Материалы научно-практической конференции в честь 70-летия Южно-Казахстанской области на тему: «Сарыагашский район: экологические проблемы, культура, экономика и переспективы роста» Университет – «Аулие-Ата» Тараз-2003.Б.150-153.

9. Шарқона одоб-ахлоқнинг ретроспектив асослари ва ривожланиш хусусиятлари.  Фалсафанинг назарий-методологик масалалари. (Илмий мақолалар тўплами). Т., ЎзМУ, 2003. Б. 241-246.

10. Комил инсон масаласи. Цивилизация, экология, инсон Минтақалараро илмий-амалий конференция материаллари. Т., 2004.Б.112-115

11.Ахборот технологияларининг такомиллашувида ахлоқий мезонларнинг ўрни ва аҳамияти.

Илмий ишлар

# Илмий иш номи Илмий иш мақоми Давлат Файл
Республика миқёсида
1 Бедил ва аҳлоқий қадрятлар фалсафаси Монография Ўзбекистон
2 Ўзбекситонни ривожлантиришда миллий ғоянинг аҳамияти Монография Ўзбекистон
3 Ўзбекистонда маънавий-маърифий сиёсатни тадрижий ривожлаиншида ижтимоий адолат масаласи Монография Ўзбекистон
4 Шарқ ренесанси даври алломалари ва мутафаккирларининг илмий-фалсафий мероси Монография Ўзбекистон
5 Шарқ ренесанси даври алломалари ва мутафаккирларининг илмий-фалсафий мероси Монография Ўзбекистон
6 Ўзбекистон аёлларининг ижтимоий -сиёсий хаётдаги рўли Мақола Ўзбекистон